Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Kuvaus

  • Etelä-Savon Käräjäoikeus 15.2.2017, Maaoikeuden vahvistama sovinto Niina ja Anne Sipiläinen/Rasiahon yksityistien tiekunta
     
  • Etelä-Savon Ely-keskus 22.02.2017, Vuorelantien sillan korvaaminen teräsputkisillalla, Mikkeli, Pitkäjärvi, Ketunniemen yksityistie
     
  • Suurlahti-Ruokoniemen yt:n päätös 25.5.2014, jossa tiekunta ilmoittaa tyytyvänsä Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunnan tulkintaan ko. tien pituudesta (6,20 km)
  • Etelä-Savon Käräjäoikeus 2.3.2017, Maaoikeudun tuomio 17/1716, jossa tielautakunnan päätös nro 14/2016 lisätieoikeuden myöntämiseksi Salmensalo -tilan hyväksi Pienlahden järjestäytymättömällä yksityistiellä kumottiin siltä osin kuin oli päätetty tien rakentamiskustannusten korvaamisesta viimeisen 15 vuoden ajalta, koska kyseisenä aikana tehdyt, mainitun tienosan korjaustoimenpiteet (rumpuputkien uusiminen, korjaaminen ja puhdistaminen, laskuojan puhdistaminen, tien kantavuuden ja kulutuskerroksen vähäinen parantaminen sekä tien rakennusaikaisten maakivien hautaaminen ja tien maisemoiminen kuivatus- ja kantavuustöiden yhteydessä) ovat tien kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä (YksTL 24 §, KKO 2004:47). Lisäksi maaoikeus harkitsi oikeaksi alentaa lisätieoikeuden saajalle määrättyä, runsaan 2.000 m3:n puutavaraerän kuljetus- ja tien kuntoon laittamisesta määrättyä 1.771 euron maksua 1.200 euroon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.