Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 7.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Vuoden 2016 kunnossapitoavustukset yksityisteille

MliDno-2016-1230

Valmistelija

  • Jorma T. Piispanen, maaseutuasiamies, jorma.piispanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnossapitoavustukset vuodelle 2016 olivat tiekuntien haettavissa ajalla 15.2.-7.3.2016. Kunnossapitoavustusta vuonna 2016 maksetaan eri kunnossapitoluokkien teille seuraavasti:

I-lk Erittäin vilkasliikenteinen yksityistie = 700 €/km

II-lk Pysyvän asutuksen pääsytie = 450 €/km

III-lk Muu järjestäytynyt yksityistie = 150 €/km

Myönnettävästä avustuksesta vähennetään avustussäännösten puitteissa 15 % mikäli hakemus on myöhästynyt tai tiekunta ei ole kantanut yksikkömaksuja tieosakkailta ilman hyväksyttävää syytä.

Vuoden 2016 kunnossapitoavustuksista yhteenvetotaulukko liitteenä nro 1.

Lisäksi pöytäkirjan liittenä on erillinen lista tiekunnista, joilta avustuksesta on vähennetty 15 % sillä perusteella, että tiekunta ei ole kantanut yksikkömaksuja vuonna 2015. Liite nro 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Kunnossapitoavustukset vuodelle 2016 myönnetään liitteen nro 1 mukaisesti.

Vuonna 2015 Notkonmäen tiekunnalle maksettiin vieheellisesti avustus kahteen kertaan. Asia korjataan niin, että tänä vuonna avustusta ei makseta. Hakemus hylätään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnossapitoavustusta hakeneet tiekunnat