Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 7.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Kartano ja Voitto Lyytikäinen. Pöytäkirja tarkastetaan maaseututoimistossa 14.06.2016 ja se on nähtävänä 15.06.2016.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Voitto Lyytikäinen ja Liisa Ahonen.