Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 7.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pääskynniemen yt/parantamisavustus 2015

MliDno-2015-1497

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Pääskynniemen yt sijaitsee Mikkelin Otavassa. Tie alkaa Mikkeli-Hirvensalmi-Leivonmäki maantieltä nro 431. Tien pituus on 9,80 km josta 6,69 km on pysyvän asutuksen käytössä ja loppu tien osa palvelee vapaa-ajan asutusta.

Pääskynniemen yksityistien tiekunta hakee Mikkelin kaupungin avustusta liikenneturvallisuushankkeelle. Tiekunnan tarkoituksena on poistaa liikenneturvallisuushaitta pysyvän asutuksen (Matilainen) kiinteistön r:no 1:67 kohdalla.

Pääskynniemen yksityistiellä on 159 tieosakasta ja varsinkin kesäaikaan liikenne tiellä on vilkasta. Tie kulkee rakennusten ja varastoalueen lävitse ja aiheuttaa siten vaaratilanteita. Uusi tielinjaus kulkee pääsääntöisesti Matilaisen kiinteistöllä r:no 1:1.

Tiekunta on hakenut tietoimitusta maanmittauslaitokselta ja toimitus pidetään elokuussa 2015. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 34.140 euroa. Tiekunta hakee kaupungin avustusta hankkeelle 60 % eli 20.484 euroa.

Lisäksi tiekunta hakee kaupungin avustusta muun tienosan parantamiskohteille. Tiekunnan on tarkoitus parantaa liikenteellisesti hankalia kohtia mm. kuivatusta parantamalla sekä kantavuutta lisäämällä. Kustannusarvio muulle parantamistyölle on 7.450 euroa.

Tiekunta hakee avustusta muulle parantamistyölle 50 % eli 3.725 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Pääskynniemen yksityistielle myönnetään 60 % liikenneturvallisuuden parantamiseen siirrettäessä tie kulkemaan pois Matilaisen pihapiiristä sekä muun pysyvästi asutun tienosan korjaukseen 50 % esitetyistä kustannusarvioista, mutta kuitenkin enintään 24.209,00 euroa. Avustus maksetaan enintään kolmessa erässä. Ennen viimeisen avustuksen maksamista tiekunnan on esitettä selvitys rakentamispalvelujen veroilmoitusvelvollisuuden täyttymisestä.

Tiekunnan on tehtävä peruskorjaukset valmiiksi ja toimitettava niitä koskevat laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tietoimeen 15.10 2015 mennessä os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli.

Päätös

Hyväksyttiin

Valmistelija

  • Jorma T. Piispanen, maaseutuasiamies, jorma.piispanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Liikenneturvallisuushankkeen avustuspäätöksen perusteena on ollut kustannusarvio määrältään 34.140,00 euroa. Toteutuneet kustannukset ovat olleet 36.132,90 euroa, eli kustannusarvion ylitys on 1.992,90 euroa.

Tiekunta hakee lisää avustusta kustannusten ylitykselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Pääskyniemen yksityistien liikenneturvallisuushankkeelle myönnetään lisää avustusta 60 % toteutuneen kustannusarvion ylityksen osalle, eli 1.195,74 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Olli Miettinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Pääskyniemen yt/Esko Viinikainen