Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Toiminta-avustushakemus vuodelle 2017, Mikkelin Torikauppiaat ry

MliDno-2016-2056

Valmistelija

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Torikauppiaat ry hakee 3800 euron avustusta teemamarkkinoiden järjestely- ja markkinakustannuksiin vuodelle 2017 (lehti-ilmoitukset, sähköinen markkinointi, tapahtumanäytöksien kulut, kulut yhteensä 6156 euroa).
Vuonna 2017 Mikkelin torikauppiasyhdistys ry:n toiminnassa panostetaan lähiruokatapahtumiin ja kuukausimarkkina-tapahtumiin. Yhdistys toimii aktiivisesti Mikkelin asuntomessuorganisaation kanssa, tarkoituksena on, että mahdollisimman moni messuvieras kävisi myös torilla.


Maaseutu- ja tielautakunta myönsi Torikauppiaat ry:lle vuoden 2016 kuluihin yhteensä 3150 euroa. Vuonna 2016 torikauppiaat ry käyttää arviolta 7388,24 euroa toritapahtumien markkinointiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunta myöntää Mikkelin torikauppiaat ry:lle 3150 euron toiminta-avustuksen (0 alv) toritapahtumien markkinointikuluihin vuodelle 2017  (50% mainonnan kuluista, maksimissaan 3150 €/hanke).

Kaupunki avustaa sillä edellytyksellä, että hankkeeseen ei haeta muuta julkista rahoitusta. Avustus voidaan myöntää toteutuneita kustannustositteita vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Torikauppiaat ry/Minna Mieskolainen