Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Mikkelin 4H-yhdistyksen toiminta-avustus vuodelle 2017

MliDno-2016-2140

Valmistelija

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksen aluksi Mikkelin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tarja Kauppinen tulee kertomaan vuoden 2017 toiminta-avustuksen käytöstä.

Mikkelin 4H-yhdistys ry hakee toiminta-avustusta vuoden 2017 toimintaan.

Mikkelin 4H-yhdistyksen toiminta-avustus käytetään toimihenkilöiden palkkaukseen, yhdistyksen kerhotoiminnan toteuttamiseen, nuorten kouluttamiseen sekä koulutuksen kehittämiseen, työpaikkojen luomiseen nuorille ja myös aikuisille sekä mahdollistamisen oman rahan ja työkokemuksen hankintaan. Opiskelijoille harjoittelupaikkojen luomiseen. Aarimaatoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Mikkelin maaseutu- ja tielautakunta myönsi vuodelle 2014 toiminta-avustusta 80 500 euroa, 70 000 euroa vuodelle 2015 ja 63 000 euroa vuodelle 2016. Mikkelin 4H-yhdistys ry anoo vuodelle 2017 toiminta-avustusta 68 000 euroa.

Mikkelin kaupungin strategia koostuu 3-ohjelmasta 1) asukkaiden hyvinvointiohjelma 2) elinkeinojen hyvinvointiohjelma, 3) luonnon ja ympäristön hyvinvointiohjelma. Mikkelin 4H-yhdistys on toimittanut hakemuksen liitteeksi selvityksen kuinka yhdistyksen toiminta tukee Mikkelin kaupungin strategiaa:

Asukkaiden hyvinvointi Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen, ikäihmisten avustaminen ja auttaminen omassa asunnossa asumisessa.

Elinkeinojen hyvinvointi Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen kouluttamalla nuoria työelämän pelisääntöihin sekä erilaisiin työtehtäviin ja antamalla madollisuuksia työllistymiseen 4H-yhdisyksen kautta sekä 4H -yritystystoimintaan.

Ympäristön hyvinvointi Ekoloogisuuden ja ekotehokkuuden lisääminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Mikkelin 4H-yhdistyksen toiminta tukee Mikkelin kaupungin strategiaa. Mikkelin 4H-yhdistys ry:lle myönnetään 63 000 euron toiminta-avustus vuoden 2017 toimintaan.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään Mikkelin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tarja Kauppinen selosti asiaa lautakunnalle.

Tiedoksi

Mikkelin 4H-yhdistys ry/Tarja Kauppinen