Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.