Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 3.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Hovin yt/parantamisavustus 2016 (lisäpykälä)

MliDno-2016-1596

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hovin yksityistie sijaitsee Anttolassa, Anttolanhovin matkailuyritys sijaitsee yksityistien varrella. Hovin yksityistie on kestopäällystetty. Hovin yksityistien tiekunta on vuosikokouksessaan 28.6.2016 päättänyt Hovin tien perusparantamishankkeesta. Hankkeessa parannetaan 700 metrin osalta asfalttitien kantavuutta sekoitusjyrsinnällä ja murskeen lisäyksellä. Parannettu tienosa päällystetään uudelleen. Lisäksi uusitaan Puranojan rumpu ja ojat kunnostetaan koko matkalta.  

kustannusarvio
Suunnittelu ja valvonta 2.200 €
Konetyö 80h x 70,00 €/h 5.600 €
Rumpu 400 €
Sekoitusjyrsintä, kantavuuden parantaminen, päällystys 63.000 €
Veroton hinta 74.100 €
alv 24% 17.780 €
konaiskustannukset 91.880 €

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jorma Piispanen, maaseutuasiamies, jorma.piispanen@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunnan perusparannussääntöjen mukaan lautakunta voi myöntää perusparannushankkeelle 65 prosentin avustuksen, mikäli kyseessä on silta tmv. merkittävä yksittäiskohde.

Hovin yksityistielle myönnetään parantamisavustusta 65 % hankkeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 59.722 euroa. Tiekunnan on saatettava peruskorjaus valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tietoimeen os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli, 30.11.2016 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jorma Piispanen, maaseutuasiamies, jorma.piispanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hovin yksityistien parantamishanke on valmistunut. Kokonaiskustannukset olivat 93.595,57 euroa, eli kustannusarvio ylittyi 1.715,57 eurolla. Kustannusarvio ylittyi mm. rumpumurskeen ja betonijätteen sekä suuren työmäärän vuoksi. Näitä ei ollut otettu huomioon kustannusarvossa. Tiekunta hakee lisäavustusta ylittyneiden kustannusten osalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Hovin yksityistielle myönnetään lisää parantamisavustusta 65 % ylittyneiden kustannusten osalle, eli 1.115,12 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Olli Miettinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hovin yt/Raimo Hyyryläinen