Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 29.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Saukonsalon jäätieavustus 2016 (lisäpykälä)

MliDno-2016-2040

Valmistelija

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Saukonsalon jäätiekunta hakee kaupungin avustusta 2015-2016 ylläpitokuluihin 4841,50 euroa.Tien kokonaispituus 14 km.

Jääteiden ylläpidosta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset korvataan maaseutu- ja tielautakunnan määrärahoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Saukonsalon jäätielle myönnetään avustusta jäätien ylläpitokustannuksiin 4841,50 euroa kaudelle 2015-2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Saukonsalon jäätiekunta/Kari Asikainen