Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 29.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Sahinjoen yt/parantamisavustus 2016 (lisäpykälä)

MliDno-2016-2035

Valmistelija

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sahinjoen yt on perustettu tielautakunnan toimituksessa 14.4.2016. Tien pituus on 0,560 km, josta 0,39 km palvelee pysyvää asutusta loppuosan ollessa puhtaasti metsätalouden käytössä. Tiekunta päätti ylimääräisessä kokouksessaan 19.9.2016, että tie korjataan pysyvän asutuksen pääsytien matkalta. Työn yhteydessä perataan ojat, poistetaan maakivet ja muotoillaan tie ojiin viettäväksi. Suodatinkangas asennetaan noin 200 metrin matkalle. Samalla uusitaan kaksi rumpua. Lopuksi tiehen ajetaan yhteensä kymmenen kuormaa mursketta. Hankkeen kustannusarvioksi on hyväksytty 7.092,80 euroa, johon tiekunta on hakenut avustusta Mikkelin kaupungilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunta myöntää Sahinjoen yksityistielle 50 % parantamisavustusta sekä 10 % aloittavan tiekunnan lisää pysyvän asutuksen tienosan perusparannuksen toteuttamiseen, mutta kuitenkin enintään 4.255 euroa.

Avustus maksetaan enintään kahtena eränä. Tiekunnan on saatettava hanke valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat menotositteet Mikkelin kaupungin tietoimeen 30.11.2016 mennessä, os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sahijoen yt/tm. Marjo Nikkola