Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 29.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Olli Miettinen ja Pia Nikulainen. Pöytäkirja tarkastetaan 3.10.2016 kaupungin virastotalon asiointipisteessä ja se on nähtävänä kaupungin virastotalon asiointipisteessä 4.10.2016.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Ahonen ja Jyrki Härkönen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.