Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 29.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.