Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 29.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kalvitsa-Koivuselkä yt/peruskorjaus 2016

MliDno-2016-2005

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kalvitsa-Koivuselkä yt. sijaitsee Mikkelin Kalvitsassa. Tien koko pituus on 2,8 km. Tien alkuosaa käytetään noin 450 m matkalta Savon radan lastauspaikkana, jolle on huomattava ja raskas ajoneuvoliikenne. Tie on kyseiseltä kohdalta kestopäällystämätöntä, joka aiheuttaa märillä keleillä liejuuntumista ja liukastelua.

Lastauspaikan liikenne on moninkertaistunut viime vuosina aiempaan verrattuna, joten tiekunta päätti 16.6.2016 pitämässään vuosikokouksessa, että tie pitää rataliikenteen tarvitsemalta osin peruskunnostaa ja kestopäällystää. Tiekunta valtuutti hoitokunnan suunnitteluttamaan hankkeen ja hakemaan siihen saatavilla olevat avustukset.

Tiekunnan laadituttama työseloste ja kustannusarvio ovat liitteinä 1 ja 2. Tiekunnan tiehen kohdistuvien töiden kustannusarvio on 86.127,80 €, josta liikennevirasto kyseisen tienosan pääasiallisena käyttäjänä on lupautunut rahoittamaan 82.743,40 euroa lopun jäädessä tiekunnan maksettavaksi (enint. 3.384,40 €). Tiekunta on hakenut Mikkelin kaupungilta avustusta omaan osuuteensa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunta päättää myöntää Kalvitsa- Koivuselkä yksityistielle 60 % tiekunnan maksettavaksi jäävästä maksuosuudesta, kuitenkin enintään 2.031,20 euroa käytettäväksi Lastaajantien peruskunnostus- ja päällystystöihin ehdolla, että tiekunta hyväksyy työn toteutettavaksi. Avustus maksetaan yhtenä eränä sen jälkeen, kun tiekunta on toimittanut ko. hanketta koskevat menotositteet Mikkelin kaupungin tietoimeen os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kalvitsa-Koivuselän yt/Tiko tieisännöitsijä Timo Paunonen