Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 29.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Ilmoitusasiat

Kuvaus

  • Listatiimin uudet toimintavat 18.8.2016, mm. pöytäkirjan tulostuksen hoitaa listatiimi ja pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä
     
  • Itä-Suomen aluehallintovirasto 8.9.2016, Vesi- ja viemärijohdon rakentaminen Saimaan Juurisalmen ali välillä Naaraniemi-Parikanniemi ja valmistelulupa, Mikkeli. Hakijana Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Maaseutu- ja tielautakunta kävi läpi Kuntaliiton lähettämän kyselyn, jossa Kuntaliitto selvittää kuntien mielipiteitä uudesta valmisteilla olevasta yksityistielaista. Lautakunta päätti, että yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela vastaa kyselyyn lautakunnan antamien mielipiteiden mukaisesti.