Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Yhdyskuntatekniikan insinööri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

Parantalan yt/parantamisavustus 2015, myönnetty lisäavustusta parantamiseen 646,33 €

Jänhösenraitin yt/kunnan suostumus/aluenopeusrajoitus, merkki nro 363 nopeusrajoitus 30 km/h

Jänhösenraitin yt/parantamisavustus 2015, myönnetty 288,36 €

Tuiskutien yt/parantamisavustus 2015, myönnetty 1.320,00 €

Kotila-Suvela yt/parantamisavustus 2015, myönnetty 252,35 €

Kurvila-Telkon yt/parantamisavustus 2015, myönnetty 3.111.60 €

Paakkarin yt/parantamisavustus 2015, myönnetty 350,00 €

Puhakan yt:n kalliot/parantamisavustus 2015, myönnetty parantamisavustusta 1.522,56 € ja kuntaliitoslisää 253,76 € kallion kielekkeiden poistoon

Jänhösen yt/parantamisavustus 2015, myönnetty  1.200,00 €

Tielautakunnan lupa/Rosmotaipaleen yt, myönnetty lupa Lepola -nimiselle kiinteistölle rakentaa autosuoja Rosmotaipaleen yksityistien varteen siten, että rakennus on lähimmillään yli viiden metrin päässä mainitun tien ajoradan keskiviivasta

Kilosaaren yt/kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteen asentamiseksi yksityistitelle, merkki nro 361 nopeusrajoitus 30 km/h

Tuiskutien yt/kunnan suostumus liikenteeohjauslaitteen asentamiseksi yksityistielle, merkki nro 651 umpitie

Outilanniemen yt/kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteen asentamiseksi yksityistielle, merkki nro 363 nopeusrajoitus 30 km/h

Outilan yt/kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteen asentamiseksi yksityistielle, hevosliikenteestä varoittava liikennemerkki

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.