Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Vesalahdentie/Parantamisavustus 2015

MliDno-2015-1801

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesalahdentie sijaitsee Suomenniemen Suomenkylällä. Tien pituus on noin 2,1 km. Tielle on haettu tielautakunnan toimitusta 30.6.2015 tiekunnan järjestäytymiseksi. Asialliset edellytykset tielautakunnan toimituksen pitämiseksi ovat olemassa ja toimitus pidettäneen kuluvana syksynä.

Tiekunnan puolesta toimituksen hakija Heikki Palo on lisäksi jättänyt hakemuksen tiekunnan tien perusparantamisen avustamiseksi. Työn yhteydessä parannetaan tien kuivatusta, muotoa ja kantavuutta. Hankkeen kustannusarvio on 20.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Vesalahden yksityistielle myönnetään parantamisavustusta tien kunnostamiseen 10 % kuntaliitoslisää, enintään kuitenkin 2.000,00 euroa ehdolla, että tiekunta hyväksyy kokouksessaan peruskorjauksen toteutettavaksi.

Tiekunnan on saatettava peruskorjaus valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tietoimeen os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli 30.11.2015 mennessä. Mikäli peruskorjaus siirtyy toteutettavaksi vuoden 2016 puolelle, on avustusta haettava uudelleen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesalahden yksityistien parantaminen siirtyy toteutettavaksi vuoden 2016 puolella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Vesalahden yksityistielle myönnetään parantamisavustusta tien kunnostamiseen 10 %, enintään kuitenkin 2.000,00 euroa ehdolla, että tiekunta hyväksyy kokouksessaan peruskorjauksen toteutettavaksi.

Tiekunnan on saatettava peruskorjaus valmiiksi ja toimitetttava sitä koskevat laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tietoimeen, os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli, viimeistään 31.10.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vesalahden yt/Heikki Palo