Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vanhalan yt/valtionavusteinen peruskorjaus 2016

MliDno-2016-148

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhalan yksityistie sijaitsee Mikkelin Vanhalassa valtatie 13 länsipuolella. Tien pituus on 5,4 km ja se on koko matkaltaan pysyvän asutuksen pääsytienä. Tie kuuluu koko pituudeltaan kunnossapidon ensimmäiseen luokkaan.

Pohjois-Savon Ely-keskus on päätöksellään nro 140/2015 päättänyt myöntää Vanhalan yksityistielle 39.252 euroa valtionapua tien perusparantamiseen eli 50 % hyväksyttävästä kustannusarviosta 78.504 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Maaseutu- ja tielautakunta myöntää Vanhalan yksityistielle 23.551,20 euroa parantamisavustusta, kuitenkin enintään 30 % hyväksyttävistä toteuttamiskustannuksista käytettäväksi tien valtionavusteiseen perusparantamiseen.

Avustusta maksetaan enintään kolmessa erässä siten, että viimeinen erä maksetaan vasta sen jälkeen, kun Ely-keskus on antanut hankkeen hyväksymis- ja menoselvityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vanhalan yt/Osmo Tenhunen, POSELY/aluevastaava Tanja Seppänen