Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Suolentiksen MM-kisojen tie on huonokuntoinen

MliDno-2015-2198

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunnan allekirjoittama aloite liitteenä nro 2.

Suolentopallon (Svamp Volley) maailmanmestaruuskisoja on pelattu jo kymmenenä vuotena peräkkäin. Tapahtuma kerää vuosittain runsaat 60 joukkuetta pääasiassa Suomesta harrastamaan lentopalloa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna märissä ja upottavissa olosuhteissa Haukivuoren Rajasuolla Tuliniemessä. Tapahtuman aikana liikennesuorite on yhteensä noin 500 käyntiä. Järjestelyistä on viimeksi vastannut Mikkelin Passarit ry. Tämän vuoden kisaviikonloppua ei ole vielä vahvistettu.

Opastettu tie kisapaikalle kulkee Mikkeli-Suonenjoki kantatieltä 72 aluksi Tuliniemen maantien 15267 pohjoisesta liittymästä noin 5,4 km, josta käännytään itään Rajasuontielle. Tuliniemen maantie on osittain kestopäällystetty ja osin sorapinnalla. Kyseinen tieosuus on kesän sääolosuhteista riippuen kuoppainen tai hyvin kuoppainen, kuten viime kesänä. Tien hoitovastuu kuuluu Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle/aluevastaava Keijo Turkki. Tuliniemen maantie voidaan hänen mukaansa kunnostaa juuri ennen kisoja, mikäli ajankohdasta saadaan tieto ennalta hyvissä ajoin.

Rajasuontien alkuosa, 1,07 km kuuluu Vesakkoahon  yksityistien vaikutuspiiriin. Tie on järjestäytynyt Haukivuoren tielautakunnan toimituksessa 24.8.1965. Mikkelin kaupunki ei ole avustanut Vesakkoahon yksityistietä kunnossapidon tai peruskorjauksen osalta enää pariiinkymmeneen vuoteen, koska tietä käytännössä on hoitanut turvetuotantoa Rajasuolla harjoittava Vapo Oy. Tiekunta ei myöskään ole kokoontunut pitkään aikaan ilmeisesti samasta syystä. Tie ei ole pysyvän asutuksen pääsytie, mutta palvelee vapaa-ajan asutusta alkuosaltaan Niemelän metsätien liittymään asti. Vesakkoahon yksityistien peruskunnostukseen voitaneen myöntää avustusta parantamismäärärahoista Suolentis-tapahtuman johdosta.

Loppuosa pääsytiestä on käytännössä järjestäytymätöntä yksityistietä, jonka rakentamisesta ja hoidosta Vapo Oy on vastannut yksin. Mikkelin kaupunki ei avusta järjestäytymättömien yksityisteiden kunnossapitoa tai parantamista muutoin kuin poikkeustapauksissa.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Maaseutu- ja tielautakunta kirjaa Haukivuoren aluejohtokunnan aloitteen tiedoksi ja välittää sen eteenpäin Pohjois-Savon Ely-keskukselle, Mikkelin Passarit Ry:lle ja Vapo Oy:lle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren aluejohtokunta, Pohjois-Savon Ely/Mirko Juippi, Mikkelin Passarit ry/Lasse Turunen, Vapo Oy/Timo Laherto,