Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tavoitteet vuodelle 2016 / maaseutu- ja tieltk (lisäpykälä)

MliDno-2016-271

Valmistelija

  • Marja-Liisa Hämäläinen, taloussuunnittelija, marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on vahvistanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 24.11.2014/§ 431.

Mikkelin kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat periaatteet ovat:

- rehellisyys

- objektiivisuus

- luottamuksellisuus

- ammattitaito

Sisäisen valvonnan kohdealueita ovat:

1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy noudatettavaksi teknisen toimen sisäisen valvonnan ohjeet ja tavoitteet vuodelle 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.