Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Perusteet yksityistieavustusten käsittelyyn vuonna 2016

MliDno-2016-199

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta avustaa vuosittain hakemuksen jättäneitä yksityisteitä talousarviossa esitetyn määrärahan puitteissa. Avustukset myönnetään lautakunnan vahvistamien avustusperusteiden mukaisesti.

Viimeksi maaseutu- ja tielautakunta on vahvistanut avustusperusteet kokuksessaan 26.03.2015 §:ssä 20, jossa lisättiin avustusperusteisiin, että parantamisavustusta on haettava ennen työn aloittamista.

Avustusperusteet liitteenä nro 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Hyväksytään yksityisteiden avustusperusteet vuodelle 2016 liitteen nro 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.