Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Parjakallion yt/parantamisavustus 2015

MliDno-2015-1509

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Parjakalliontien vapaa-ajan asukas on jättänyt Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunnalle hakemuksen tiekunnan järjestäytymiseksi ja yksiköiden määräämiseksi tieosakkaille. Edellytykset tielautakunnan toimituksen pitämiseksi ovat olemassa ts. tietä varten on olemassa rasitteet. Toimitushakemus on saapunut 2.6.2015 ja sitä ennen on saapunut 12 hakemusta, joita kaikkia ei ehkä ennätetä valmistelemaan ja käsittelemään kuluvana vuonna. Tien pituus tulee olemaan noin 1,44 km, josta 0,54 km on pysyvän asutuksen käytössä.

Tien osakkaat ovat päättäneet peruskorjauksen tekemisestä tien koko matkalle ja hakeneet hankkeelle parantamisavustusta ja kuntaliitoslisää. Peruskunnostuksen tarkoituksena on kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen sekä tiealueen muodon kunnostaminen. Tietä kunnostetaan painolukujen ohjearvojen mukaisessa suhteessa 900/300. Hankkeen kustannusarvio on 16.000 euroa. Pysyvän asutuksen osalta kustannukset ovat 10.272 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Perustettavalle Parjakallion yksityistielle myönnetään parantamisavustusta 50 % pysyvästi asutun tienosan kunnostamiseen sekä aloittavan tiekunnan lisä 10 % ja 10 % kuntaliitoslisä tien koko matkalle, enintään kuitenkin 8.336,50 euroa ehdolla, että perustettu tiekunta hyväksyy peruskorjauksen toteutettavaksi yleisessä kokouksessa.

Avustus maksetaan kahdessa erässä. Tiekunnan on saatettava peruskorjaus valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tietoimeen os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli, 30.11.2015 mennessä. Mikäli hankkeen valmistuminen siirtyy ensi vuodelle, on avustusta haettava uudelleen vuoden 2016 aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Parjakallion yksityistien parantaminen siirtyy toteutettavaksi vuoden 2016 puolella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Parjakallion yksityistielle myönnetään parantamisavustusta 8.336,50 euroa, kuitenkin enintään 52,1 % hyväksyttävistä toteuttamiskustannuksista ehdolla, että tiekunta hyväksyy peruskorjauksen toteutettavaksi tiekunnan yleisessä kokouksessa.

Avustus maksetaan kahdessa erässä. Tiekunnan on saatettava peruskorjaus valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tietoimeen, os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli, viimeistään 31.10.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Parjakallion yt/Ismo Kurki