Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 26.1.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kuikkalahden yt/Pajusenpolun sillan uusiminen

MliDno-2015-1787

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuikkalahden yksityistien pituus on 6,31 km josta 2,84 km palvelee pysyvää asutusta ja loput tienosat vapaa-ajan asutusta. Vapaa-ajan asutuksen kiinteistöille johtavan Pajusenpolun loppupäässä on halkaisijaltaan 2 metrin rumpuputki, joka on alkanut ruostua molemmista päistään vesirajasta. Paikan päällä tehdyssä katselmuksessa todettiin, että välitöntä sortumisvaaraa ei ole, mutta koska lisäksi rumpuputken peitesyvyys laella on vain 20 cm, on syytä asettaa tilapäinen painorajoitus siihen asti kunnes siltarumpu on uusittu.

Tiekunta aikoo uusia rumpupuputken lähiaikoina. Samalla nostetaa rummun peitteen paksuus 400 mm:iin, joka aiheuttaa tien tasausviivan noston noin 25 m matkalta. Kustannusarvio hankkeelle on 13.500 euroa. Tiekunta on hakenut avustusta Pajusenpolun siltarummun uusimiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuikkalahden yksityistielle myönnetään 2.025,00 euroa parantamisavustusta Pajusenpolun siltarummun uusimiseen, mutta kuitenkin enintään 15 % hyväksyttävistä, toteutuneista kustannuksista ehdolla, että tiekunta päättää uusia kyseisen siltarummun.

Avustus maksetaan yhtenä eränä sen jälkeen kun tiekunta on toimittanut kopion rumpuputkea koskevasta laskusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuikkalahden yksityistien Pajusenpolun sillan uusiminen siirtyy toteutettavaksi vuoden 2016 puolella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Kuikkalahden yksityistielle myönnetään 2.025,00 euroa parantamisavustusta Pajusenpolun siltarummun uusimiseen, mutta kuitenkin enintään 15 % hyväksyttävistä, toteutuneista kustannuksista ehdolla, että tiekunta päättää uusia kyseisen siltarummun.

Avustus maksetaan yhtenä eränä sen jälkeen, kun tiekunta on toimittanut kopion rumpuputkea koskevasta laskusta Mikkelin kaupungin tietoimeen, os. Kunnanmäki, 7, 50600 Mikkeli, kuitenkin viimeistään 31.10.2016 mennessä.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Olli Miettinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kuikkalahden yt/Veijo Marttinen