Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Yksityistiet –projektin opintomatka 31.8. - 2.9.2016

MliDno-2016-1632

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa on solmittu kaksivuotinen hankesopimus. Hankkeen kautta tehostetaan yksityisteiden hallintoa, kunnossapitoa ja perusparantamista Mikkelin kaupungin alueella.
Hankkeeseen liittyy myös opintomatkan järjestäminen kaupungin luottamushenkilöille ja virkamiehille sekä hankkeessa mukana oleville toimijoille. Opintomatka on päätetty järjestää Venäjälle 1.9. – 3.9.2016. Opintomatkalla tutustutaan Sortavala – Käkisalmi - Viipuri alueiden tienpitoon sekä tavataan ko. kuntien vastaavia virkamiehiä. Lisäksi Suomen puolella tutustutaan yksityisteiden perusparannushankkeisiin.

Opintomatkan kokonaishinta on n. 400 euroa/osallistuja. Lopullinen hinta tarkentuu lähtijöiden määrän mukaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Lautakunta päättää opintomatkalle osallistumisesta sekä nimeää mahdolliset osallistujat.

Päätös

Päätettiin osallistua opintomatkaan ja nimettiin osallistujat.

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan opintomatkalle 318.-2.9.2016 osallistuvat Keijo Siitari, Olli Miettinen, Pirjo Kartano, Anne Korhola ja Vesa Himanen. Kustannukset ovat 450 €/henkilö. Ajalta ei makseta ansionmenetyskorvauksia eikä päivärahoja.

Kustannukset katetaan tietoimen määrärahoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen johtaja Jouni Riihelä, ao. henkilöt