Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Talouden seuranta 7/2016, maaseutu- ja tielautakunta

MliDno-2016-995

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumista vähintään kolme kertaa vuodessa. Talouden toteutumisesta tehtiin ensimmäinen raportointi 31.3.2016. Tässä toisessa 7/2016 raportoinnissa kerrotaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tämän raportoinnin perusteella voidaan jo arvioida kuluvan vuoden toteutumista, jonka pohjalta viedään talousarvion 2017 valmistelua eteenpäin. Kolmannessa raportoinnissa 31.10.2016 tilanteesta tehdään viimeinen arvio kuluvan vuoden talouden ennusteesta ja siinä raportoinnissa esitetään mahdolliset lisämäärärahat.

Tässä lautakunnalle tehtävässä raportoinnissa 7/2016 on käyty läpi seuraavat asiat:

  • tuloskorttien tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut
  • talouden toteutuminen ja tilinpäätösennuste
  • tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen

Maaseututoimi hoitaa seudullisen maataloustukihallinnon. Toiminnan ohjeistus tulee Maaseutuvirastolta Seinäjoelta. Osa toiminnasta aiheutuneista kuluista laskutetaan yhteistoiminta-alueen kunnilta.

Lomitettavien tilojen määrä on vähentynyt, lisäksi lomituksen käyttö tilatasolla on vähentynyt (sijaisapua ja maksullista lomitusta käytetään vähemmän), tuloja vähemmän - samalla palkkoja ja ostopalvelua vähemmän.

Tietoimi on maksanut kunnossapitoavustukset kaikille avustusta hakeneille tiekunnille.

Maaseutu- ja tielautakunnan talouden toteutuminen on esitetty liitteessä.

Oheismateriaalina jaetaan talousarvioraami 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arto Pulkkinen, maaseutuasiamies

Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toiminnan ja talouden toteutumisen 7/2016 liitettäväksi koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut