Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arto Pulkkinen, maaseutuasiamies

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Satu Kemppainen ja Aili Kosunen. Pöytäkirja tarkastetaan 29.08.2016 ja se on nähtävänä Rantakylätalossa maaseututoimistossa 30.08.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.