Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 25.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Hieppeen yt/parantamisavustus 2016

MliDno-2016-1664

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Hieppeen yksityistie sijaitsee Kalvitsassa. Tie alkaa kantatieltä 72 suuntautuen Kyyveden rannoille. Tien pituus on 3,7 km ja se on pysyvän asutuksen pääsytienä 2,8 km:n matkalta. Tieosakkaina on 27 kiinteistöä, joista kahdella asutaan pysyvästi. Tien alusta noin 800 metrin päässä sijaitsee huonokuntoinen Kilpisalmen puusilta, jonka tiekunta 14.8.2016 pitämässään vuosikokouksessa päätti uusia.

Laatutie Oy:ssä 21.7.2016 laadittu suunnitelma on liitteenä. Uusi silta on monilevyrakenteinen teräsputkisilta, jonka leveys on 3,35 m ja sisäkorkeus kaikkinensa 2,19 m. Siltaputken kokonaispituus on 12,6 m. Hankkeen kustannusarvio on 42.040 euroa, johon tiekunta hakee 80 prosentin avustusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Maaseutu- ja tielautakunta päättää myöntää Hieppeen yksityistielle 33.632,00 euroa parantamisavustusta Kilpisalmen puurakenteisen sillan uusimiseen. Tiekunnan on saatettava hanke päätökseen ja toimitettava sitä koskevat menotositteet Mikkelin kaupungin tietoimeen 30.11.2016 mennessä os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli. Tiekunnan on ilmoitettava urakoitsija ja tämän vastaava työnjohtaja sekä tilaajan valvoja tietoimelle ennen töiden aloittamista.

Avustus maksetaan enintään kolmessa erässä, joista viimeinen erä, vähintään 5.000,00 euroa maksetaan sen jälkeen, kun tiekunta on toimittanut uuden sillan tarkepiirustukset tietoimeen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Olli Miettinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Hieppeen yt/pj Pekka Kantanen