Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 17.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Valtionavusteiset peruskorjaukset vuonna 2017

MliDno-2017-1061

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon Ely-keskus on 25.4.2017 päättänyt myöntää 50 prosentin valtionavustuksen Seppolan (kustannusarvio 51.580 €), Syrjälän (33.530) ja Pesäjärven (106.860) yksityisteille suoritettaville, mittaville perusparantamistoimenpiteille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunta myöntää parantamisavustusta alla mainituille tiekunnille seuraavasti, mutta kuitenkin enintään 30 % toteutuneista, hyväksyttävistä kustannuksista.      

Tiekunta kustannusarvio valtionavustus kaupungin avustus omavastuu
Seppolan yt 51.580,- 25.790,- 15.474,- 10.316,-
Syrjälän yt 33.530,- 16.675,- 10.005,- 6.706,-
Pesäjärven yt 106.680,- 53.340,- 32.004,- 21.336,-

 

Avustus edellä mainituille tiekunnille maksetaan enintään kolmessa erässä siten, että viimeinen erä, suuruudeltaan vähintään 10 % kaupungin kokonaisavustuksesta maksetaan sen jälkeen, kun Ely-keskus on antanut hankkeen hyväksymis- ja menoselvityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Olli Miettinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Seppolan, Syrjälän ja Pesäjärven yksityistiet, Pohjois-Savon Ely-keskus/Tanja Seppänen