Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 17.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pienlahdentien yksityistietoimitus tielautakunnan aloitteesta

MliDno-2017-1037

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Pienlahden järjestäytymätön yksityistie sijaitsee Anttolan Maljalassa. Kyseisen tien varrella olevan Salmensalo 2:7 - tilan omistaja Teemu Simpanen haki tielautakunnalta lisätieoikeutta mainittuun tiehen 30.5.2016 allekirjoittamallaan hakemuksella. Maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaosto otti asian käsittelyyn toimituksessaan nro 14/2016, joka pidettiin 11.10.2016. Kyseistä toimitusta koskevaan kuulutukseen oli kirjattu, että samalla otetaan tielautakunnan aloitteesta käsittelyyn tiekunnan perustaminen ja tieyksiköisden vahvistaminen mainitulle tielle. Toimituskokouksessa esille tulleiden erimielisyyksien vuoksi yksiköintiä tai tiekunnan perustamista ei ehditty ottaa käsittelyyn toimitukselle varatun ajan puitteissa, joten ne jäivät myöhemmin erillisessä toimituksessa käsiteltäviksi, joka myös asianomaisille ilmoitettiin.

Tielautakunnan toimituksessa määrätyistä korvauksista valitettiin maaoikeutena toimivalle Etelä-Savon käräjäoikeudelle, joka antoi 2.3.2017 asiassa  tuomion nro 17/1716. Tuomiosta ei ole pyydetty valituslupaa korkeimmalta oikeudelta määräaikaan mennessä, joten se on saanut lainvoiman ja yksiköinti sekä tiekunnan perustaminen voidaan ottaa käsittelyyn.

Pienlahdentietä koskeva tieoikeus K18180 alkaa Hirvensalon maantieltä nro 15147 ja päättyy Hellilä 2:40 - tilan rajalle, liite 1. Kyseistä tieoikeutta käyttävät ensimmäisten 70 metrin matkalta myös Ostolahdentien vaikutuspiirissä sijaitsevat kiinteistöt (13 kpl), jotka on kutsuttava järjestäytymistoimitukseen, mikäli halutaan käsitellä tieyksiköt ja järjestäytyminen koko Pienlahdentien tieoikeuksien matkalta.

Ostolahdentie on jo pitkään toiminut järjestäytyneen yksityistien tavoin, tiekunnalla on vahvistetut yksiköt, kokoukset pidetään ja yksikkömaksut peritään ym. Kuitenkin tien alkuosalla välillä PL 70 - PL 330 Ostolahdentie kulkee ihan eri paikassa kuin missä tieoikeudet ovat. Muutoinkin tieoikeuksissa on alueella epäselvää,  joten tiekuntien järjestäytymiseen ja tieoikeuksien selkiyttämiseen on aihetta laajemmalti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunta päättää omasta aloitteestaan laajentaa Pienlahden yksityistietä koskevan tiekunnan järjestäytymisaloitteen koskemaan myös Ostolahden yksityistietä. Toimitusta haetaan Maanmittauslaitokselta yksityistietoimituksena, jonka kuluessa tutkitaan ja järjestellään tieoikeudet ja niiden leveydet, vahvistetaan tien vaikutuspiirissä oleville kiinteistöille tieyksiköt ja perustetaan tarpeellinen määrä tiekuntia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ao. kiinteistönomistajat (21 kiinteistöä), Etelä-Savon käräjäoikeus, Maaoikeusinsinööri Seppo Karp