Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 17.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Perusparannusmäärärahojen osoittaminen yleisille teille 2017 (lisäpykälä)

MliDno-2017-1187

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluevastaava Tanja Seppänen (valtionavut yksityisteille) ja yksikön päällikkö Mirko Juppi (yleisten teiden rahoitus) Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksesta esittelivät lautakunnalle ajankohtaisia asioita toimialueiltaan.

Valtion perusparannusavustusta yksityisteille on tällä hetkellä ja ilmeisesti myös vuosina 2018 ja 2019 saatavilla aiempia vuosia enemmän ja lautakuntaa kehoitettiin kartoittamaan ne Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevat yksityistiet, joilla on vanhoja, ennen 1990 -lukua rakennettuja siltarumpuja vastuullaan mahdollisen valtionavun saamiseksi (70 %) sillan peruskorjaukseen, mikäli tiekunta näkee sen kuntotutkimuksen perusteella tarpeelliseksi.

Alempiarvoisten yleisten teiden osalta todettiin yhteisesti, että käyttäjien kannalta eniten hankaluutta arkeen aiheuttavat sorapintaisten teiden kelirikkovauriot. POSELY korjaa näitä kohteita vuosittain alkukeväästä tehdyn kartoituksen pohjalta, mutta heille myönnetyt määrärahat tähän tarkoitukseen ovat riittämättömät.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunta päättää myöntää Pohjois-Savon Ely-keskukselle 200.000,00 euroa käytettäväksi Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevien sorapintaisten yleisten teiden kelirikkokohteiden peruskunnostamiseen. Yhdyskuntatekniikan insinööri valtuutettiin päättämään kohteet (yht. noin 4 km) yhdessä Mikkelin aluevastaava Keijo Turkin kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pohjois-Savon Ely-keskus/Mirko Juppi ja aluevastaava Keijo Turkki