Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 12.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Yksityistiet- Hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen -hanke / MAMK

MliDno-2015-2262

Valmistelija

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin ammattikorkeakoulu on käynnistänyt Rajupusu-Leader alueella (Juva, Joroinen, Rantasalmi ja Sulkava) toimivan tiedonvälityshankkeen Yksityistiet- Hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen. Hankkeessa neuvotaan ja opastetaan tiekuntien osakkaita hoitamaan tiekuntiensa asioita siten, että he pystyvät hoitamaan hallintonsa yksityistielain ja -asetuksen mukaisesti. Tarjotaan neuvontapalveluja (puhelinpalvelu sekä henkilökohtainen neuvonta) yksityisteiden tienpitoon liittyvissä asioissa tiekunnille. Neuvontapalvelun yhteydessä tiekunnat saavat opastusta oman tiensä kunnossapitoon, perusparantamiseen ja tukien hakuun. Erityisesti tässä hankkeessa tullaan painottamaan yksityisteiden perusparannuksiin liittyviä asioita.

Hanke toimii pääasiallisesti Rajupusu-Leader alueella (Juva, Joroinen, Rantasalmi ja Sulkava) vuoden 2016. Hankkeelle on myönnetty 63.293 euron LEADER -avustus em. kuntien alueelle. LEADER -rahoitus koostuu EU:n, valtion sekä kuntien omarahoituksesta, josta kuntarahoitusosuus on n. 10 %. LEADER -toimintaryhmät keräävät kuntarahoituksen keskitetysti. LEADER -toimintaryhmä ei kerää hankekohtaisia kuntarahoituksia.

Mikkelin ammattikorkeakoulu tarjoaa Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunnalle hankkeen em. palveluita vuosille 2016-2017. Lisäksi Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta vastaisi koulutustilaisuuksien tilavuokrista ja mahdollisista tarjoiluista.

Mikkelin ammattikorkeakoulu hakee yhteensä 78.000 euron toiminta-avustusta vuoden 2016-2017 toimintaan + tilavuokrat ja tarjoilut. Koska Mikkeli ei ole RaJuPuSu LEADER -toimintaryhmän alueella, hankkeeseen ei saada Mikkelin seudulla ulkopuolista rahoitusta. Mikkelin maaseutu-  ja tielautakunnan rahoitusosuudeksi tulisi 100 %.


Mikkelin kaupunginvaltuusto ja Mikkelin kaupunginhallitus on linjannut vuoden 2016 avustuksien myöntöä. Kaupunginhallituksen ohjeena on, että vuonna 2016 myönnettävää avustustasoa leikataan 10 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Mikkelin maaseutu-  ja tielautakunta osallistuu Yksityistiet- Hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen -hankkeeseen 70.200 eurolla. Määräraha jakautuu kahdelle vuodelle. 70.200 euron määräraha pitää sisällään myös hankkeen tilaisuuksien tilavuokrat ja tarjoilut.

Hankkeen kuntaosuus myönnetään toteutuneita kustannusraportteja vastaan. Päätös huomioi kaupunginvaltuuston 10 prosentin avustustasoleikkauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Olli Miettinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Mikkelin ammattikorkeakoulu/Kati Kontinen