Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 12.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kuvaus

Yhdyskuntatekniikan insinööri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

Ylätjoen yt/tien oikaisu 2015, myönnetty parantamisavustusta 60 % ja enintään 3.000 €

Mäkelän yt/kunnan suostumus nopeusrajoituksen asettamiselle, merkki nro 363, nopeusrajoitus 40 km/h

Särkitaipaleen yt/kunnan suostumus nopeusrajoituksen asettamiselle, merkki nro 361, nopeusrajoitus 30 km/h

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.