Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 12.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Viljakuivurin korjaushanke/Mikkelin Läntinen maamiesseura

MliDno-2015-2260

Valmistelija

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Läntinen maamiesseura omistaa viljankuivurin Korpijärven kylässä. Kuivuri on huonokuntoinen.

Mikkelin läntinen maamiesseura kunnostaa kuivuria seuraavin toimenpitein:

Lattia ja ikkunat korjataan, kaatosuppiloa suurennetaan, siilojen tukia vahvistetaan, sokkelin korjaukset, portaiden ja tasanteiden korjaus, kattopeltien kiinnityksen korjaus. Hankkeen kokonaiskustannusarvio talkootöineen on 7.120 euroa.
 

Kustannusarvio tarviikkeet € työ
lattia 2300 € 30h x 10€/h = 300 €
ikkunat 1000 10h x 10€/h = 100 €
kaatosuppilon suurennus 100 € 3 h x 10€/h = 30 €
siilojen tuenta 600 € 15 h x 10€/h = 150 €
sokkelin korjaukset 1350 €

10 h x 50€/ha (kaivuri) = 500 €
10 h x 30€/h (traktori) = 300 €

portaat ja tasot 80 € 5 h x 10 €/h = 50 €
nosturin vuokra 150 €  
kattopeltien kiinnitys 110 €  
yhteensä 5690 € 1430 €
tarvikkeet ja työt yhteensä 7120 €

 

Mikkelin Läntinen maamiesseura hakee 3500 euron yleisavustusta viljankuivurin kunnostushankkeeseen.
Mikkelin kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus on linjannut vuoden 2016 avustuksien myöntöä. Kaupunginhallituksen ohjeena on, että vuonna 2016 yhdistyksille myönnettävää avustustasoa leikataan 10 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Mikkelin Läntiselle maamiesseuraralle myönnetään 3.150 euron yleisavustus viljankuivurin kunnostamishankkeeseen.

Avustus myönnetään toteutuneita kustannustositteita vastaan. Avustuksessa on huomioitu kaupunginvaltuuston asettama avustustason leikkaus.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin läntinen maamiesseura/Sari Lappalainen