Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 12.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Puhakan yt/parantamisavustus 2015

MliDno-2015-2128

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Puhakan yksityistie on perustettu 16.7.2015 Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaoston pitämässä tielautakunnan toimituksessa nro 13/2015. Tie sijaitsee entisten Ristiinan ja Suomenniemen kuntien alueella ja sen pituus on 1,27 km ja se on koko matkalta pysyvän asutuksen pääsytienä. Tien varrella toimii maitotila.

Puhakan yksityistie päätti 2.10.2015 pitämässään yleisessä kokouksessa, että tielle suoritetaan peruskorjaus sen koko matkalle. Työn yhteydessä parannetaan kuivatusta koko matkalla ja uusitaan kymmenen rumpua. Lisäksi parannetaan kantavuutta eräin paikoin murskeella # 0-150 mm. Lopuksi tiehen ajetaan pintamurskerroksia yhteensä noin 1.100 tonnia.

Hankkeen kustannusarvioksi on hyväksytty 22.108 euroa. Tiekunta on hakenut parantamisavustusta Mikkelin kaupungilta hankkeen rahoittamiseen. Hakemuksen saavuttua 15.10.2015 on tiekunnalle annettu lupa aloittaa työt kohteessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Puhakan yksityistielle myönnetään parantamisavustusta 60 % ja kuntaliitoslisää 10 % em. hankkeen toteuttamiseen kuitenkin enintään 15.475,60 euroa.

Avustus maksetaan enintään kolmessa erässä. Tiekunnan on saatettava parantamistyö valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset Tietoimeen 15.12.2015 mennessä os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli. Ennen viimeisen avustuserän maksamista tiekunnan on toimitettava Tietoimelle kopio verottajalle tehdystä rakentamispalvelujen ilmoituksesta, mikäli ilmoituskynnys on ylittynyt.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puhakan yt/ tm. Seppo Puhakka