Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 12.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aili Kosunen ja Voitto Lyytikäinen.

Pöytäkirja tarkastetaan maaseututoimistossa 16.11.2015 ja se on nähtävänä 17.11.2015.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aili Kosunen ja Pia Nikulainen.