Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 12.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Palavantien yt/parantamisavustus 2015

MliDno-2015-940

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Palavan yt sijaitsee Ristiinan keskustaajaman eteläpuolella. Tie alkaa Kokkola-Nuijamaan valtatieltä 13 ja päättyy Saimaan rannassa sijaitsevan Ollinranta-tilan (491-549-8:58) rajalle. Tien pituus on 0,48 km. Tie on perustettu Mikkelin kauoungin maaseutu- ja tielautakunnan toimituksessa 24.4.2015. Tie on koko matkaltaan pysyvän asutuksen käytössä.

Tiekunta aikoo toteuttaa tien parantamishankkeen, jonka yhteydessä kaivetaan ja perataan ojia, asennetaan viisi rumpuputkea ja parannetaan kantavuutta suodatinkankaalla 440 metrin matkalla sekä karkealla mursketuksella. Lopuksi tien koko matkalle ajetaan hienompi murskesora tienpitoaineeksi. Hankkeen kustannusarvio on 10.416 euroa. Tiekunta hakee avustusta Mikkelin kaupungilta parantamishankkeen rahoitukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Palavan yksityistielle myönnetään 60 % parantamisavustusta tien kunnostamiseen sekä 10 % kuntaliitoslisää, enintään kuitenkin 7.291,20 euroa ehdolla, että tiekunnan yleinen kokous hyväksyy kustannusarvion ja päättää suorittaa peruskorjauksen.

Tiekunnan on saatettava peruskorjaus valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tietoimeen os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli 30.10.2015 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Olli Miettinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.05.

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Palavantie peruskorjaus on suoritettu loppuun 30.09.2015. Kokonaiskustannukset olivat suuremmat kuin kustannusarviossa. Hankkeen lopullinen kustannusarvio oli 14.470,28 euroa. Alkuperäinen kustannusarvio oli 10.416,00 euroa, johon on myönnetty avustusta 7.291,20 euroa.

Palavantie tiekunta hakee 4.054,28 euron lisäkustannukselle kunnan parantamisavustusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Palavan yksityistielle myönnetään lisää parantamisavustusta tien kunnostamiseen 60 %/4.054,28 eurosta = 2.432,57 euroa ja kuntaliistolisää 10 %/4.054,28 eurosta = 405,43 euroa, yhteensä kuitenkin enintään 2.838,00 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palavan yt/Pekka Tukiainen