Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 12.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.