Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 12.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Junnalahden yksityistie/tienjatkeen peruskunnostus 2015

MliDno-2015-1317

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Junnalahden yksityistie loppuosan parantamiseen on viranhaltijapäätöksellä MliDno-2015-1317 myönnetty parantamisavustusta tien jatko-osan kunnostamiseen 50 % sekä kuntaliitoslisää 10 %. Suunniteltu parantaminen on kohdistunut 300 metrin matkalle. Maastokatselmuksessa on todettu, että parantaminen ulotetaan tilan Haaparanta 6:52 tilan rajalle, jolloin parantamistyön pituudeksi tulee n. 391 m.

Uusi kustannusarvio on 7.406,61 euroa, joka ylittää aiemman kustannusarvion 1.700,00 eurolla. Tiekunta hakee lisää parantamisavustusta aiemman kustannusarvion ylimenevään osaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri

Junnalahden yksityistielle myönnetään lisää parantamisavusta tien jatko-osan kunnostamiseen 50 %/1.700,00  eurosta sekä kuntaliitoslisää 10 %/1.700,00 eurosta, enintään kuintekin 1.020,00 euroa.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Olli Miettinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Junnalahden yt/toimitsijamies Jari Rantalainen