Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 12.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Esitys maatalouden jätemuovien keräyksestä 2016

MliDno-2015-2134

Valmistelija

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin maaseututoimi on rahoittanut useana vuotena maatalouden jätemuovi –hanketta. Hankkeessa on kerätty keskitetysti maatiloilla kertyneitä muovijätteitä. Jätemuovihankkeen toteutuksesta on vastannut Mikkelin 4H-yhdistys ja Lassila & Tikanoja Oy.

Vuonna 2015 jätemuovihanketta ei järjestetty. Viljelijöitä ohjeistettiin toimittamaan muovijätteet Ekokem Oy:n järjestämään valtakunnalliseen muovinkeräyshankkeeseen. Viljelijät ovat toivoneet, että jätemuovihanke järjestettäisiin jälleen paikallisesti vuonna 2016. Mikkelin maaseutu- ja tielautakunta on pyytänyt Metsäsairila Oy:ltä esitystä maatalouden jätemuovikeräyshankkeesta. Metsäsairila Oy on toimittanut esityksen hankkeen toteuttamisesta (esitys oheismateriaalina).

Jätteen keräily toteutetaan samalla konseptilla kuin 4H-yhdistyksen järjestämässä hankkeessa. Viljelijän osuudeksi keräilystä jää 50 €/noutopaikka. Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunnan osuus hankkeesta on arvioitu olevan n. 17.500 euroa. Hankkeesta maaseutu- ja tielautakunnalle jyvittyvien kustannuksien on arvioitu olevan n. 13 % pienemmät kuin vuonna 2014 toteutuneen hankkeen kustannukset. Hankkeen kautta saatujen kokemuksien perusteella selvitetään myös pitkin vuotta tapahtuvan muovijätenoudon toteuttamista. Tällöin jätteen nouto perustuisi kohdekohtaisiin jäteastioihin, jotka tyhjennettäisiin määrä-ajoin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Maaseutu- ja tielautakunta varaa vuoden 2016 jätemuovihankkeen toteuttamiseen 17.500 euroa. Hankkeen toteuttajana toimii Metsäsairila Oy.

Hankkeen kuntaosuus myönnetään Metsäsairila Oy:lle toteutuneiden kustannusten mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Olli Miettinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Metsä Sairila Oy Sami Hirvonen, MTK Mikkeli puheenjohtaja Noora Ruuth