Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 10.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Yhdyskuntatekniikan insinööri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kukonpesän yt/puominpitolupa

Kaitajärven yt/kunnan suostumus nopeusrajoitukseen

- merkki nro 361, nopeusrajoitus 40 km/h

Selänrannan yt/peruskorjaus 2016

-myönnetty 10 % parantamisavustusta, enintään kuitenkin 600 euroa. Tiekunta on perustettu 12.11.2015

Särkitaipaleen yt/peruskorjaus 2016

- myönnetty parantamisavustusta 50 % toteutuneista kustannuksista ja enintään 3.055,20 euroa

Tervaskaarteen yt/tietoimitus 2016

- toimitusta haetaan kunnan aloitteesta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.