Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 10.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Viljankuivaamon korjausavustushakemus/Vanhamäen maa- ja kotitalousseura

MliDno-2016-606

Valmistelija

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhamäen maa- ja kotitalous-eura omistaa vuonna 1977 rakennetun viljankuivurin Vanhamäen kylässä. Kuivuri on huonokuntoinen.

Vanhamäen maa- ja kotitalousseura kunnostaa kuivuria seuraavin toimenpitein:

Kustannusarvio

tarvikkeet €

työ

Ikkunat ja ovet

900 €

10 h x 10€/h = 100 €

Kaatosuppilo

350 €

5 h x 10€/h = 50 €

Kuivurin koneiston korjaukset

500 €

20 h x 10€/h = 200 €

Portaat ja tasot

200 €

10 h x 10€/h = 100 €

Elevaattorin korjaukset

450 €

5 h x 10€/h = 50 €

Tuuletusluukut

550 €

5 h x 10 €/h = 50 €

Piha-alueen tasaus, mursketta

1000 €

4h x 50 €/ha = 200 €

konetyötä

Valaistuksen uusiminen

580 €

 6h x 70€/h = 420 €

sähkömiehentyötä

Lämminilmakanaalin eristys

250 €

5h x 10€/h = 50 €

Yhteensä

4780 €

1270 €

Tarvikkeet ja työt yhteensä

6050 €

 

Vanhamäen maa- ja kotitalousseura hakee 3000 euron yleisavustusta viljankuivurin kunnostushankkeeseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Vanhamäen maa- ja kotitalousseuralle myönnetään 3 000 euron yleisavustus viljankuivurin kunnostamishankkeeseen. Avustus myönnetään toteutuneita kustannustositteita vastaan.

Päätös

Vanhamäen maa- ja kotitalousseuralle myönnetään avustusta 50% hankkeen kustannuksista, kuitenkin enintään 3 000 euroa.

Avustus myönnetään toteutuneita kustannustositteita vastaan.

Tiedoksi

Vanhamäen maa- ja kotitalousseura/Aki Laurikainen