Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 10.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Olli Miettinen ja Pia Nikulainen. Pöytäkirja tarkastetaan maaseututoimistossa 14.03.2016 ja se on nähtävänä 15.03.2016.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Miettinen ja Juha Paanila.