Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 10.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Maaseutu- ja tielautakunnan toimintakertomus 2015

MliDno-2016-568

Kuvaus

Talouspalveluiden ohjeiden mukaan on lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden annettava toimintakertomustiedot talouspalveluille tilinpäätöksen kokoamista varten 29.2.2016 mennessä.

Toimintakertomuksen rakenne:

  • palvelusuunnitelman toteutuminen
  • talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat
  • talouden tasapainottaminen
  • selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
  • valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi
  • tunnusluvut

Alla olevassa taulukossa maaseutu- ja tielautakunnan talousarvion toteutuminen. Lautakunnan tulot ja menot alittuivat. Poikkeama johtui pääosin lomituspalveluiden henkilöstömenojen alituksesta, mikä heijastui vastaavasti tuloihin. Tulot alittuivat 768 449 euroa ja menot 929 875 euroa. Nettotulos oli 161 427 euroa budjetoitua parempi.Tietoimen avustusmääräraha ylittyi n. 79 761 euroa.

TALOUDEN
TOT31.12.2015

TA
2015

TP
2015

EROTUS

TOT %

TOIMINTA-
KATE

2 466 000

2 299 762

161 427

93,26

TOIMINTA-
TUOTOT

-5 959 300

-5 190 851

-768 449

87,11

TOIMINTA-
KULUT

8 425 300

7 490 614

929 875

88,91

Talouspalveluille on toimitettu valtuustotason toimintakertomustiedot. Liitteenä oleva toimintakertomus on edellistä laajempi kuvaus maaseutu- ja tielautakunnan vuoden 2015 toiminnasta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy vuoden 2015 toimintakertomuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Jari Laitinen