Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 10.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Maaseutuelinkeinot ja kaavoitus -seminaari Mikkelissä 07.04.2016 Mikkelissä

Eroilmoitus 22.02.2016/Raimo Kellman

- ilmoittaja eroaa Kannonniemen yksityistien ja Ilkojärven metsätien toimitsijamiehen tehtävistä 1.4.2016 alkaen

Maaseutu- ja tielautakunnan rahoittamat kuntaliitosrahaa sisältäneet kunnossapitohankkeet Ristiinassa ja Suomenniemellä vuosina 2013-2015

Valtion tiestö

Vuonna 2013 kohdennettiin 276 350 euroa valtion hallinnoimiin teiden perusparannushankkeisiin Ristiinan ja Suomenniemen alueelle.

Vuonna 2014 kohdennettiin 55 414 euroa Ristiinan taajaman ja Pellosniemen taajaman väliselle kevyenliikenteen väylälle rakennettuun katuvalaistushankkeeseen.

Em. hankkeet toteutettiin ELY:n toimesta, Mikkelin maaseutu- ja tielautakunnan rahoituksella.

 

Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen

Kunnossapitoavustusten taso Suomenniemen ja Ristiina alueella nousi kuntaliitoksen seurauksena n. kaksinkertaiseksi aiempaan verrattaessa.

Yksityisteiden perusparantamisavustuksien myöntö Ristiinan ja Suomenniemen alueella  vuosina 2013-2015

 

2013

2014

2015

perusp.
yht.

 k.lisä
yht

perus-
paran-
nus-
vustus

Kunta-
liitoslisä

perus-
paran-
nus-
vustus

Kunta-
liitoslisä

perus-
paran-
nus-
vustus

Kunta-
liitoslisä

Ristii-na

117 581

20 901

293 629

54 140

381 108

67 710

935 069

142 751

Suo-men-niemi

70793

32723

57 496

13 243

229 041

40 171

443 467

86 137

yhteen-

188 374

53 624

351 125

67 383

610 149

107 881

1 378 536

228 888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä perusparannushankkeita toteutettiin vuosina 2013-2015 Ristiinassa 148 kpl ja Suomenniemellä 53 kpl.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Maaseutuelinkeinot- ja kaavoitus -seminaariin 7.4.2016 osallistuvat Keijo Siitari, Olli Miettinen, Anne Korhola ja Vesa Himanen.

Lautakunta päätti toteuttaa edustajiensa vierailun Pohjois-Savon Ely-keskukseen keväällä 2016.

Varajäsen Anne Korhola poistui kokouksesta tämän pykälä käsittelyn jälkeen klo 16:32.