Lupa- ja valvontajaosto, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lupa-​ ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Itä-​Suomen hallinto-​oikeuden päätös 18/0070/3  20.4.2018;​ hallinto-​oikeus on hylännyt ja yhden valittajan osalta jättänyt tutkimatta valituksen,​ joka koski Mikkelin kaupungin lupa-​ ja valvontajaoston päätöstä 18.1.2018 § 5 jättää tutkimatta oikaisuvaatimus johtavan rakennustarkastajan päätöksestä 12.12.2017 § 637. Johtavan rakennustarkastajan päätöksellä oli myönnetty Kiinteistö Oy Ylännetien Hoivakodille rakennuslupa mm. vaikeavammaisten palvelukodin ja tukiasuntorivitalon rakentamiseen osoitteeseen Rytkösentie 2. 
     
  • Itä-​Suomen hallinto-​oikeuden välipäätös 18/0079/3  26.4.2018;​ hallinto-​oikeus on hylännyt valittajien vaatimuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. Valitus koskee Mikkelin kaupungin lupa-​ ja valvontajaoston päätöstä 18.1.2018 § 6,​ jolla on hylätty oikaisuvaatimus johtavan rakennustarkastajan päätöksestä 21.11.2017. Johtavan rakennustarkastajan päätöksellä oli myönnetty Kiinteistö Oy Ylännetie 2:lle rakennuslupa mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön rakentamiseen osoitteeseen Ylännetie 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.