Lupa- ja valvontajaosto, kokous 20.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen hallinto-oikeus, päätös 19/0223/3 30.10.2019:

Hallinto-oikeus on hylännyt lupa- ja valvontajaoston päätöksestä 6.9.2018 § 32 tehdyn valituksen muilta osin, mutta alentanut maksettavaksi tuomitun uhkasakon ja asetetun uuden uhkasakon määrät puoleen alkuperäisestä sekä asettanut velvoitteen täyttämiselle uuden määräajan 31.12.2019. Kyse on ollut luvattoman asuntolauttarakennelman poistamisesta Hartikkalan kylässä sijaitsevan kiinteistön rannasta.

Itä-Suomen hallinto-oikeus, päätös 19/0224/3 31.10.2019:

Hallinto-oikeus on hylännyt lupa- ja valvontajaoston päätöksestä 3.4.2019 § 23 tehdyn valituksen. Kyse on lupa- ja valvontajaoston päätöksestä myöntää Vesiosuuskunta Majavalle lupa sijoittaa vesi- ja viemärijohto Haukivuorella sijaitsevan tilan 491-451-9-194 alueelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.