Lupa- ja valvontajaosto, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen poliisilaitos, päätös esitutkinnan lopettamisesta 11.2.2020
Poliisilaitos on lopettanut esitutkinnan asiassa, jossa oli pyydetty poliisitukintaa sen selvittämiseksi, onko lupa- ja valvontajaoston varajäsentä painostettu tai uhkailtu poikkeamislupaa koskeva asian käsittelyn yhteydessä syksyllä 2018. Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta ja tutkinta on päätetty. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.