Lupa- ja valvontajaosto, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Korkein hallinto-oikeus 10.5.2019 taltio 2124:

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Mikkelin kaupungille muutoksenhakulupaa Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä, joka koski Lassinkujalle haettua rakennuslupaa. Hallinto-oikeus oli kumonnut lupa- ja valvontajaoston päätöksen, jolla oli hylätty myönnetystä rakennusluvasta tehty oikaisuvaatimus.

Itä-Suomen hallinto-oikeus, välipäätös 19/0125/3 7.6.2019:

Hallinto-oikeus on kieltänyt lupa- ja valvontajaoston päätöksen 24.1.2019 § 9 täytäntöönpanon saunarakennuksen osalta. Jaoston em. päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallitus 27.5.2019 § 223:

Kaupunginhallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-​oikeuttaan mm. lupa-​ ja valvontajaoston kokouksessaan 9.5.2019 tekemiin päätöksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.