Lupa- ja valvontajaosto, kokous 1.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Miikka Heikkinen ja Terhi Taskinen. Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä maantaina 5.11.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Taskinen ja Susanna Rusakko. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.