Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kirjastotoimenjohtaja

  • §8 Tutkimusluvan myöntäminen Kirsi Purhoselle, 16.09.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksessä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemään päätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.