Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, kokous 28.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Nuorisovaltuuston vaalit, vaalitoimikunnan nimeäminen

MliDno-2016-1963

Valmistelija

  • Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Valmistelija: nuorisosihteeri Mervi Hotokka, 0447942438

Nuorisovaltuuston toimintasäännön 3§ mukaan toimikausi on kaksi vuotta ja vaaliajankohta on kahden vuoden välein marraskuussa. Ehdolle voivat asettua mikkeliläiset 1997 - 2003 syntyneet nuoret. Valtuustoon valitaan 21 jäsentä.

Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 25.8.2016 vahvistanut vaaliaikataulut vuodelle 2016. Ennakkoäänestys toimitetaan 9. - 11.11.2016 nuorisotaloilla Anttolassa, Haukivuorella, Starlight:ssa ja Ristiinassa. Varsinainen vaalipäivä on ke 16.11.2016, jolloin vaalipaikkoina toimivat Mikkelin yläkoulut (7 yksikköä), Esedun Raviradantien ja Otavankadun yksiköt, Mikkelin lukio ja Suomen Nuoriso-opisto.

Nuorisovaltuusto halusi lisätä Suomen Nuoriso-opiston varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikaksi edellisistä vaaleista poiketen.

Ehdokkaaksi tulee asettua viimeistään pe 7.10.2016 klo 15 mennessä. Vaalitiedottamista pyritään saamaan koulujen wilmaan, some-areenoille ja medialle sekä Olkkarin jalkautumisturneen yhteydessä viikolla 37.

Vaaleja varten nimetään vaalitoimikunta, jonka tehtävinä on valvoa vaalien toteuttamista, hyväksyä ehdokaslistat lokakuussa, laskea äänet vaalipäivänä ja vahvistaa vaalin tulos sekä pitää pöytäkirjaa kokouksistaan. Nuorisovaltuusto valitsi edustajikseen vaalilautakuntaan Kaisla Heinikaisen ja Pape Purhosen, jotka eivät itse aio asettua ehdolle.

Liikunta- ja nuorisojohtaja:
Esitän, että vaalitoimikuntaan nimetään liikunta- ja nuorisopalveluista nuoriso-ohjaaja Antti Hynninen ja nuorisosihteeri Mervi Hotokka. Lisäksi esitän, että kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta nimeää kaksi edustajaansa vaalitoimikuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päättää nimetä vaalitoimikuntaan nuorisopalveluista nuoriso-ohjaaja Antti Hynnisen ja nuorisosihteeri Mervi Hotokan.

Lisäksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta nimeää kaksi edustajaansa vaalitoimikuntaan.

Päätös

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta päätti nimetä vaalitoimikuntaan nuorisopalveluista nuoriso-ohjaaja Antti Hynnisen ja nuorisosihteeri Mervi Hotokan.

Lisäksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta nimesi edustajikseen vaalitoimikuntaan Sanni Hassisen ja Marianne Huoposen.

Tiedoksi

Nimetyt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.